....

jak mieć dobre układy?

i dobre znajomości...

mamy dobre układy
dobrze się nam wydaje
dobrze się nam składa

   nawiążmy znajomość...

logo agencja tt

gazety /  czasopisma  / magazyny branżowe  / materiały marketingowe  / katalogi ofertowe  / raporty roczne...

logo agencja tt

Oferujemy szybki, zautomatyzowany skład obszernych, zróżnicowanych stylistycznie publikacji: broszur, katalogów, materiałów marketingowych, periodyków. Integrując system wydawniczy z bazami danych klientów, wykorzystując predefiniowane szablony treści oraz zautomatyzowaną redakcję techniczną, jesteśmy w stanie przygotować do druku materiały w terminach nieosiągalnych dla klasycznego „ręcznego” dtp.

Łącząc przetwarzane treści ze źródłowymi bazami danych (w standardzie ODBC lub poprzez pliki XML) możemy aktualizować dwustronnie kontent w trakcie prac wydawniczych, znacznie przyspieszyć i usprawnić cykl produkcyjny a także powiązać go z innymi zewnętrznymi narzędziami komunikacji.

Słowa i obrazy drukowane wciąż posiadają swoją niepowtarzalną magię i styl. Potrafią angażować zmysły i oferować wrażenia niedostępne dla mediów elektronicznych. Wyróżniają się większą zdolnością skupienia i utrzymania uwagi odbiorców, postrzegane są również jako bardziej wiarygodne. Są przez to znakomitym nośnikiem treści wizerunkowych. 

Jednocześnie coraz większy natłok w przestrzeni online, szum informacyjny, olbrzymia nadprodukcja kontentu – osłabiają możliwości komunikacyjne w internecie, a stale rosnące koszty obsługi niwelują dotychczasową przewagę kosztową tego medium. 

To sprawia, że coraz więcej firm zwiększa swoje zainteresowanie tradycyjną, drukowaną formą przekazu, a w szczególności publikacjami własnymi (custom publishing). 

Trend ten widoczny jest szczególnie w branżach, których wizerunek oparty jest na emocjach, ekspresji, estetyce i zaangażowaniu odbiorcy.

Doświadczenia firm modowych pokazują, że dobrze zaprojektowany własny periodyk wizerunkowy, oprócz celów komunikacyjnych, potrafi na tyle wzmocnić kanały sprzedaży, że zwiększone przychody wielokrotnie pokrywają koszty wydania publikacji.

Publikacje własne zyskują także na popularności w opozycji do klasycznej promocji w drukowanych mediach komercyjnych. Przy niższym lub zbliżonym koszcie dotarcia do adresata, media własne zapewniają większą elastyczność w określaniu treści, kształtowaniu kontekstu, kontroli kosztów i dystrybucji. 

logo agencja tt

Pełny proces wydawniczy

prepress-press-postpress 

Realizujemy złożone procesy wydawnicze: od nietypowych wzorów opakowań, różnorodnych materiałów wizerunkowych, po krótkoterminowe wielkonakładowe publikacje promocyjne. Tworzymy koncepcję, projektujemy, redagujemy, korygujemy, składamy, przygotowujemy do druku, koordynujemy pracę drukarni, zapewniamy rozwiązania on-line.

 ​  więcej o agencji...  ​  ​ nasze portfolio...
logo agencja tt
mail:

szybki, zautomatyzowany skład publikacji

skład przygotowanie do druku publikacji, broszur, katalogów, materiałów marketingowych, periodyków, opakowań

▪ szybki i efektywny skład obszernych publikacji ▪ zróżnicowane, predefiniowane projekty layoutów ▪ zautomatyzowane procesy korekty i redakcji ▪ dwustronny przepływ przetwarzanych treści ▪ pełna kontrola prepress, press, postpress

dtp, kontrola procesów prepress, press, postpress